Staff Site

Manager

General Manager
Lã Quý Quỳnh

Nickname Quỳnh
Quê quán Thái Bình
・Suy nghĩ về người Nhật
Người Nhật luôn làm việc theo nguyên tắc và tuân thủ luật lệ

・Đồ Nhật
Tôi rất thích ăn mực Nhật Bản và uống Calpis

・Về JFT
Một Nhật Bản nhỏ trong lòng tp. Hồ Chí Minh
Thông điệp tới khách hàng:
Hãy đến J-First Tokyo để trải nghiệm và cảm nhận dịch vụ vượt ngoài mong đợi