Staff Site

Jr. stylist

Assistant
Huỳnh Trúc Giang

Nickname
Quê quán
Sở trường
Cut(BOB Style),Gội đầu , massage, sấy tạo kiểu