Staff Site

Jr. stylist

Assistant
Đoàn Thị Hương Thuỷ

Nickname
Quê quán Quảng Trị
Sở trường
Cut(BOB Style),Gội đầu , massage, sấy tạo kiểu