Staff Site

Eyelist

Beauty coordinator
Biện Thị Minh Trang

Nickname
Quê quán
・Sở trường
Eyelash