Staff Site

Top stylist

Shota Tanaka

Kazuya Fujita


Stylist

Le Minh Vu

Nguyễn Thị Trang

Võ Thi Bích Trâm


Assistant

Huyen Trang

Ngoc Diep

Quynh Nga

Thuy Nga


Beauty coordinator

Hồ Thị Thảo Ly


Eyelist

Biện Thị Minh Trang