Staff Site

Manager

Lã Quý Quỳnh

Yuko Matsuyama


Top stylist

Shota Tanaka

Kazuya Fujita

Yuu Ikeda


Stylist

Mã Nguyệt Ánh

Nguyễn Thị Trang

Phan Phạm Thuý Quyên


Jr. stylist

Võ Thi Bích Trâm

Thanh


Assistant

Huỳnh Trúc Giang

Đoàn Thị Hương Thuỷ

Phùng Thu Ngân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bùi Thị Thanh Tuyền

Lê thị bích nhi

Minh

Duy

Khanh Ly

Nhu


Beauty coordinator

Hồ Thị Thảo Ly

nghia


Eyelist

Diễm Hương

Biện Thị Minh Trang


Top