Staff Site

Manager

Lã Quý Quỳnh

Yuko Matsuyama


Top stylist

Shota Tanaka

Kazuya Fujita


Stylist

Mã Nguyệt Ánh

Nguyễn Thị Trang

Phan Phạm Thuý Quyên

Thanh

Vu


Jr. stylist

Võ Thi Bích Trâm

Đoàn Thị Hương Thuỷ

Huỳnh Trúc Giang


Assistant

Phùng Thu Ngân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bùi Thị Thanh Tuyền

Lê thị bích nhi

Minh

Khanh Ly

Duy


Beauty coordinator

Hồ Thị Thảo Ly

Nghia


Eyelist

Diễm Hương

Biện Thị Minh Trang